Societatea ACTIVEMALL S.R.L., cu sediul în localitatea Galaţi, strada Ionel Fernic nr. 22, bl. J3, sc.2, ap.23, judeţul Galaţi derulează începând cu data de 20.12.2013 proiectul „CRESTEREA EFICACITATII SI COMPETITIVITATII SOCIETATII ACTIVEMALL SRL PRIN IMPLEMENTAREA DE SOLUTII SI ECHIPAMENTE TIC PERFORMANTE IN CADRUL COMPANIEI” in baza contractului de finantare nr. 1442 / 331 /20.12.2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).


Valoarea totală a proiectului este de 1.025.957,20 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 597.169,39 lei.


Proiectul se implementează în localitatea Galaţi, strada Portului nr. 23, Parc de Tehnologie a Informatiei, Corp A, Complex administrativ, pe o perioadă de 18 luni.


Obiectivele proiectului constau în:


Detalii suplimentare puteţi obţine de la: